Nieuwe Prijslijst LD16-7% per 08-04-’20

Beste Relatie,

Naar aanleiding van de ontwikkelingen van de koperprijs zal prijslijst LD16-4% komen te vervallen en worden vervangen door LD16-7% per 08-04-2020. Deze nieuwe prijslijst is vanaf heden hier te downloaden.

Wij vertrouwen erop u hiermee correct te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het Team van LD Cables