Nieuwe Prijslijst LD17 per 04-01-’21

Beste Relatie,

Naar aanleiding van de ontwikkelingen van de koperprijs zal prijslijst LD16+5% komen te vervallen en worden vervangen door LD17 per 04-01-2021. Deze nieuwe prijslijst is vanaf heden hier te downloaden.

Wij vertrouwen erop u hiermee correct te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het Team van LD Cables